7μελή Τμήματα

Τα 7μελή Τμήματα είναι το πλαίσιο δουλειάς και φροντίδας του Φροντιστηρίου μας.

Γιατί 7μελή;

  • Δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή να δουλεύει με έναν-έναν μαθητή λύνοντας απορίες, επισημαίνοντας και διορθώνοντας λάθη, ελέγχοντας το καθημερινό του διάβασμα και την πορεία του.
  • Δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να αισθάνεται κοντά στον καθηγητή του.
  • Δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει πραγματική ομοιομορφία στο τμήμα ως προς το επίπεδο των μαθητών.

Πώς συγκροτούνται;

Με βάση το γνωστικό επίπεδο των μαθητών, για να είναι ομοιόμορφα και να επιτρέπουν το συναγωνισμό χωρίς το φόβο και την αγωνία του «κατώτερου» ή τον εγωισμό του «ανώτερου».

Το γνωστικό επίπεδο διαπιστώνεται:

  • με διαγνωστικό κριτήριο αξιολόγησης που γράφει ο μαθητής στον χώρο του Φροντιστηρίου ατομικά και το οποίο συζητά άμεσα ο ίδιος με τη Διεύθυνση του Φροντιστηρίου.
  • με προσωπική επαφή του μαθητή με τους Υπεύθυνους Σπουδών του Φροντιστηρίου.
  • με τη βαθμολογία του σχολείου στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Αλλάζει η σύνθεσή τους;

Με βάση την πορεία των μαθητών (απόδοση στην τάξη, στις ασκήσεις και κυρίως, στα Διαγωνίσματα) μπορεί να γίνουν ανακατατάξεις-μετακινήσεις χωρίς να διαταράσσονται ισορροπίες.