Τα Βιβλία μας

Τα βιβλία μας και το εκπαιδευτικό υλικό μας είναι βασικά εργαλεία της δουλειάς μας.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των βιβλίων μας;

  • είναι πρωτότυπα και γραμμένα από καθηγητές που γνωρίζουν τι έχει ανάγκη και τι ζητά ο μαθητής.
  • είναι μαθητικά, δηλαδή γραμμένα για τον μαθητή, ώστε να είναι φιλικά για τον ίδιο και να τον βοηθούν πραγματικά στη μελέτη και τη μάθηση.
  • καλύπτουν το σύνολο και τις απαιτήσεις της ύλης.
  • ανανεώνονται κάθε έτος και ακολουθούν τις αλλαγές στην εκπαίδευση.
  • διατίθενται αποκλειστικά στους μαθητές μας.

Τι περιλαμβάνει το πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό;

  • πίνακες, σχεδιαγράμματα, διαγωνίσματα, ασκήσεις, θέματα.
  • φύλλα εργασίας ανά εβδομάδα.
  • τράπεζα θεμάτων για υποστήριξη.
  • επαναληπτικά φυλλάδια με “sos” θέματα και ασκήσεις.

Φροντιστήριο Λόγος - Τα Βιβλία μας