ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • Όταν στην περιοχή σου δεν έχεις εξειδικευμένο Θεωρητικό Φροντιστήριο.
 • Όταν η απόστασή σου δεν επιτρέπει ή δυσχεραίνει την δια ζώσης παρακολούθηση του Προγράμματος ενός Φροντιστηρίου.
 • Όταν ιδιαίτεροι και σημαντικοί λόγοι καθιστούν δύσκολη ή και αδύνατη την μετακίνησή σου.

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ & ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με άρτια πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και σύγχρονη ψηφιακή τάξη η οποία:

 • Διαθέτει ψηφιακό πίνακα στον οποίο ο καθηγητής γράφει όπως και στην τάξη.
 • Προβάλλει στον πίνακα φυλλάδια και βιβλία που ο καθηγητής τα επεξεργάζεται και σημειώνει πάνω σε αυτά.
 • Προβάλλει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
 • Διαθέτει σύστημα ερωτήσεων κλειστού τύπου που ελέγχουν αξιόπιστα τη γνώση του μαθητή με έκτακτα ολιγόλεπτα τεστ.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης ψηφιακής αποστολής εκπαιδευτικού υλικού.
 • Δίνει συνολική εικόνα της τάξης.
 • Παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής του κάθε μαθητή στο με τάξη και οργάνωση.
 • Προσφέρει τη δυνατότητα κατ’ ιδίαν συνομιλίας του εκπαιδευτικού με τον μαθητή, ακόμη και κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
  Προσφέρει τη δυνατότητα ψηφιακής επιτήρησης σε διαγωνίσματα.

Με άρτια πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης και ενημερώσεων στην οποία αναρτώνται:

 • Εκπαιδευτικό υλικό.
 • Βαθμολογίες και επιδόσεις στα διαγωνίσματα και τα φύλλα εργασίας στις οποίες έχουν πρόσβαση και οι γονείς.
 • Ανακοινώσεις σημαντικές για μαθήματα, εκδηλώσεις κτλ.

Με παροχή βιβλίων του Φροντιστηρίου και πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.
Με συμμετοχή στα προσομοιωτικά Διαγωνίσματα του Φροντιστηρίου με ψηφιακή επιτήρηση.
Με ενημερώσεις γονέων.
Με συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Φροντιστηρίου (σεμινάριο επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτική).