Μάθημα – Υποστήριξη

Είμαστε πραγματικά κοντά στο μαθητή με έμφαση στην ποιότητα του μαθήματος και την αληθινή υποστήριξη του μαθητή.

Πώς γίνεται το μάθημα;

 • από έμπειρους και ειδικευμένους ανά μάθημα φιλολόγους που γνωρίζουν άριστα την ύλη και την ξεκινούν από το μηδέν.
 • με οργάνωση και έλεγχο της ύλης ανά μάθημα από ομάδα φιλολόγων που συνεργάζονται επί σειρά ετών στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης.
 • με ουσιαστική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας: προβολή (projector) του αρχαίου και νεοελληνικού κειμένου στον πίνακα για το συντακτικό, την περίληψη, την επεξεργασία του, ώστε να έχει ο μαθητής συνολική και όχι αποσπασματική εικόνα του κειμένου στη διδασκαλία.
 • με πρωτότυπα βιβλία, γραμμένα για τον μαθητή, ώστε να τον βοηθούν πραγματικά στη μελέτη και τη μάθηση.
 • με υλικό που διαρκώς ανανεώνεται: πίνακες, σχεδιαγράμματα, διαγωνίσματα, ασκήσεις, θέματα.
 • με φύλλα εργασίας ανά εβδομάδα.
 • με έλεγχο της συνέπειας και της απόδοσης στις ασκήσεις και στα φύλλα εργασίας.
 • με εντοπισμό των δυσκολιών ανά μαθητή και ανά τμήμα για την επίλυσή τους.
Γίνονται πρόσθετα και ενισχυτικά μαθήματα;
Δίνονται ενισχυτικές και πρόσθετες ασκήσεις και φύλλα εργασίας;

Ναι. Είτε στο σύνολο ενός τμήματος είτε σε έναν μαθητή μεμονωμένα με βάση:

 • την υπαρκτή δυσκολία κεφαλαίων, ενοτήτων και ασκήσεων.
 • τον εντοπισμό αδυναμιών ενός τμήματος ή και μεμονωμένα ενός μαθητή.
 • το αίτημα ενός τμήματος ή ενός μαθητή για ενίσχυση.


ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΜΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ