Θέματα & Απαντήσεις

Εδώ θα βρίσκετε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις από τους καθηγητές του "Λόγου" στα θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και τα τρία μαθήματα της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2023
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2022
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2021
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ο.Π. ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ο.Π. ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο.Π. ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο.Π. ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο.Π. ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(σε συνεργασία με το askisopolis.gr)
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(σε συνεργασία με το askisopolis.gr)
ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γενικής Παιδείας
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικής Παιδείας
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θεωρητικής Κατευθύνσης
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γενικής Παιδείας
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικής Παιδείας
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Θεωρητικής Κατευθύνσης
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γενικής Παιδείας
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Γενικής Παιδείας
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Θεωρητικής Κατευθύνσης
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
ΙΣΤΟΡΙΑ