ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ,
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ

Με μια μάχιμη και έμπειρη Ομάδα Φιλολόγων που:

 • έχουν διδακτική εμπειρία δεκαετιών και πρωτότυπο συγγραφικό έργο.
 • συνεργάζονται ως υπεύθυνοι σπουδών 26 χρόνια.
 • είναι ειδικευμένοι, διδάσκουν μόνο το μάθημα που γνωρίζουν άριστα και ελέγχουν απόλυτα, ελέγχουν, συντονίζουν, προγραμματίζουν την ύλη.
 • γνωρίζουν το μαθητή και την τάξη μέσα από το μάθημα.
 • ανταποκρίνονται άμεσα και με επιτυχία σε κάθε αλλαγή του τρόπου εξέτασης, της ύλης και των βιβλίων.

Με ποιότητα του μαθήματος:

 • με οργάνωση και έλεγχο της ύλης ανά μάθημα
 • με ουσιαστική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας: προβολή (projector) του αρχαίου και νεοελληνικού κειμένου στον πίνακα για το συντακτικό, την περίληψη, την επεξεργασία του, ώστε να έχει ο μαθητής συνολική και όχι αποσπασματική εικόνα του κειμένου στη διδασκαλία.
 • με πρωτότυπα βιβλία, γραμμένα για το μαθητή, ώστε να τον βοηθούν πραγματικά στη μελέτη και τη μάθηση.
 • με υλικό που διαρκώς ανανεώνεται: πίνακες, σχεδιαγράμματα, διαγωνίσματα, ασκήσεις, θέματα.
 • με φύλλα εργασίας ανά εβδομάδα, με έλεγχο της συνέπειας και της απόδοσης στις ασκήσεις και στα φύλλα εργασίας.
 • με εντοπισμό των δυσκολιών ανά μαθητή και ανά τμήμα για την επίλυσή τους.

Με πρόσθετα και ενισχυτικά μαθήματα, με πρόσθετες ασκήσεις και ενισχυτικά φύλλα εργασίας

Με 7μελή Τμήματα:

 • δίνουν τη δυνατότητα στον καθηγητή να δουλεύει με έναν-έναν μαθητή και στο μαθητή να αισθάνεται κοντά στον καθηγητή του.
 • δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει πραγματική ομοιομορφία στο τμήμα ως προς το επίπεδο των μαθητών.
Με Πρόγραμμα Μελέτης:
Οι έμπειροι καθηγητές του Φροντιστηρίου οργανώνουν το διάβασμα του μαθητή με προτεινόμενες ώρες φροντιστηριακής και σχολικής μελέτης καθημερινά. Αποτέλεσμα είναι ο μαθητής να μελετά καθημερινά με σχέδιο και οργάνωση και να ανταποκρίνεται επιτυχώς στα επαναληπτικά Διαγωνίσματα του Φροντιστηρίου.