Ειδικά Τμήματα Ν. Γλώσσας & Λογοτεχνίας

Για όλα τα Επιστημονικά πεδία
Θερινό
(σε 1 μέρα)
Χειμερινό
(σε 1 μέρα)
Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 2
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 3
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 3

δίωρα και τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 - ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2024

Για τα πρότυπα σχολεία και προετοιμασία για το Λύκειο
Θερινό
Χειμερινό
(σε 1 μέρα)
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   2

δίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα

 

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2024

 

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας απαιτεί:

 • καθηγητές έμπειρους και ειδικευμένους που δε μεταδίδουν απλά πληροφορίες και «στεγνά» σχεδιαγράμματα, αλλά μαθαίνουν το μαθητή πώς να γράφει, πώς να αξιοποιεί και να συνθέτει το υλικό του, πώς να οργανώνει το λόγο του σε κείμενο με ενότητα, συνοχή και λογική σειρά:
  • δείχνουν αναλυτικά στον πίνακα πώς γράφεται μια περίληψη, πώς αξιοποιείται το κείμενο αναφοράς στην παραγωγή λόγου, πώς διαμορφώνεται ένας πρόλογος, μια παράγραφος, ένας επίλογος, πώς απαντάται και πώς συγγράφεται μια άσκηση κατανόησης ή μια γλωσσική άσκηση.
  • επιδιώκουν να γράψουν μαζί με το μαθητή μια έκθεση ή μια περίληψη στον πίνακα, γιατί η βιωματική συγγραφή και γνώση είναι αυτή που αποτυπώνεται και όχι οι θεωρίες χωρίς εφαρμογή.
  • δίνουν έμφαση στο να μάθει ο μαθητής να γράφει και να αναλύει οποιοδήποτε θέμα τεθεί στις εξετάσεις, «άγνωστο», «σύνθετο», «συνδυαστικό».
  • ελέγχουν τη γνώση κάθε θεματικής ενότητας με ένα ολοκληρωμένο κριτήριο αξιολόγησης ανά εβδομάδα ως άσκηση, με εξέταση στην τάξη.
  • ανταποκρίνονται άμεσα και επιτυχώς σε κάθε αλλαγή που προκύπτει στον τρόπο εξέτασης του μαθήματος.
  • γνωρίζουν άριστα τη θεωρία της Λογοτεχνίας (ως μάθημα της «παλιάς» Θεωρητικής Κατεύθυνσης) και την κειμενοκεντρική προσέγγιση.
 • εξατομικευμένη προσέγγιση με:
  • διόρθωση του Διαγωνίσματος μπροστά στο μαθητή, ώστε να αντιληφθεί τον τρόπο σκέψης του διορθωτή αλλά και να καταλάβει πλήρως τα λάθη του ή τις αδυναμίες του.
  • ενισχυτικό μάθημα.
 • επτά τουλάχιστον – από Σεπτέμβριο έως και Μάιο - τρίωρα και δίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα στο χώρο του Φροντιστηρίου.