Πρόγραμμα Γ’ Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 4 μέρες)
Χειμερινό
(σε 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 3 3
Αρχαία
Γνωστό (2)
Άγνωστο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
6 6
Ιστορία 3 2
Κοινωνιολογία 2 2
14 13

30 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

 

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2020