Πρόγραμμα Γ’ Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 4 μέρες)
Χειμερινό
(σε 3 ή 4 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 3 3
Αρχαία
Γνωστό (3-2)
Άγνωστο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
7 6
Ιστορία 3 2
Λατινικά 3 2
16 13

30 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

 

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 - ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024