Πρόγραμμα Γ’ Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 4 μέρες)
Χειμερινό
(σε 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 3 3
Αρχαία
Γνωστό (3-2)
Άγνωστο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
7 6
Ιστορία 3 2
Κοινωνιολογία 3 2
16 13

30 τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα

 

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019