Διαγωνίσματα

Τα Διαγωνίσματα με τη μορφή των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελούν για το Φροντιστήριό μας τη βάση της επιτυχίας των μαθητών.

Πόσα είναι;

• 6 κύκλοι 3ωρων / 2ωρων διαγωνισμάτων.
• έκτακτα διαγωνίσματα και τεστ.
50 τουλάχιστον διαγωνίσματα στο διετή κύκλο σπουδών για τη Β΄ & Γ΄ Λυκείο.
62 τουλάχιστον διαγωνίσματα στον τριετή κύκλο σπουδών για το Λύκειο.

Πώς οργανώνονται;

 • είναι 3ωρα ή 2ωρα.
 • διεξάγονται εκτός του ωραρίου μαθημάτων.
 • είναι προκαθορισμένα από την αρχή του έτους με ημερομηνίες ανά μάθημα για όλο το σχολικό έτος.
 • είναι προγραμματισμένα ως προς την ύλη, η οποία δίνεται στους μαθητές τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.
 • διεξάγονται με συγκεκριμένες θέσεις των μαθητών που δεν αλλάζουν για όλο το σχολικό έτος, για να υπάρχει τάξη και ησυχία.
 • έχουν αυστηρή επιτήρηση.
 • διορθώνονται με βάση τα κριτήρια των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ποιος είναι ο σκοπός τους για τους μαθητές;

 • να οργανώνουν και να κάνουν τακτικές επαναλήψεις της εξεταστέας ύλης σε κάθε ενότητα και, στο τέλος, σε όλη την ύλη.
 • να προγραμματίζουν τη μελέτη τους και να οριοθετούν τα σαββατοκύριακά τους, κρίσιμα για την επιτυχία τους.
 • να εξοικειώνονται με τις συνθήκες των Πανελλαδικών Εξετάσεων (θέματα, χρόνος εξέτασης, διαχείριση άγχους).
 • να γνωρίζουν με σαφήνεια την πρόοδό τους.