Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Συμβουλευτική

Το Φροντιστήριό μας συνεργάζεται σταθερά με Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

  • ενημερώνει αναλυτικά μαθητές και γονείς σε Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού που οργανώνει το Φροντιστήριο σχετικά με τις σχολές, το περιεχόμενο των σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την αγορά εργασίας.
  • βρίσκεται δίπλα στους μαθητές στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου με συμβουλές κατ’ άτομο στον χώρο του Φροντιστηρίου.

Το Φροντιστήριό μας συνεργάζεται σταθερά με Ψυχολόγο.

Ο Ψυχολόγος:

  • συνομιλεί με κάθε τάξη-τμήμα για θέματα που απασχολούν τους μαθητές, όπως η διαχείριση του χρόνου και του άγχους, η οργάνωση της μελέτης, οι σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους στην περίοδο προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, οι αγωνίες και οι φόβοι.
  • Συνεργάζεται με τους καθηγητές του Φροντιστηρίου.
  • βλέπει ατομικά γονείς και μαθητές, όταν αυτό ζητηθεί.

Το Φροντιστήριό μας συνεργάζεται με Σύμβουλο και Διορθωτή Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ο Σύμβουλος:

  • ενημερώνει τους μαθητές για τις απαιτήσεις των μαθημάτων, τις αναλυτικές οδηγίες και τον χαρακτήρα της διόρθωσης των γραπτών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
  • συνεργάζεται τακτικά με τους καθηγητές του Φροντιστηρίου.