Πρόγραμμα A’ Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές Σπουδές
Θερινό
(σε 2 μέρες)
Χειμερινό
(σε 2 μέρες)
Ν. Γλώσσα 2 2
Αρχαία
Κείμενο (2)
Συντακτικό-Γραμματική (1)
3 3
5 5

10 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2020