Πρόγραμμα A’ Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές Σπουδές
Θερινό
(σε 2 μέρες)
Χειμερινό
(σε 2 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 2 2
Αρχαία
Κείμενο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
4 4
6 6

10 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2023