Πρόγραμμα Αποφοίτων

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Χειμερινό
(σε 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 3
Αρχαία
Γνωστό (2)
Άγνωστο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
6
Ιστορία 2
Κοινωνιολογία / Λατινικά 2
13

30 προσομοιωτικά διαγωνίσματα