Πρόγραμμα Αποφοίτων

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Χειμερινό
(σε 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα 2
Αρχαία
Γνωστό (2)
Άγνωστο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
6
Ιστορία 2
Λατινικά 2
12

30 τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα

Προαιρετική επιλογή μαθήματος

Για Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Χειμερινό
(σε 1 μέρα)
Βιολογία 2