Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

 

1ος χρόνος - Β΄Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 2 μέρες)
Χειμερινό
(σε 2 ή 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα (2)
Λογοτεχνία (0-1)
2 3
Αρχαία
Άγνωστο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
4 4
Λατινικά 1
Ιστορία
(Γ΄ Λυκείου)
1
6 9

20 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2021

 

2ος χρόνος - Γ΄ Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 3 ή 4 μέρες)
Χειμερινό
(σε 3 ή 4 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 3 3
Αρχαία
Γνωστό (3-2)
Άγνωστο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
7 6
Λατινικά 2 2
Ιστορία 2 2
14 13

30 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2021