Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

 

1ος χρόνος - Β΄Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 2 μέρες)
Χειμερινό
(σε 2 ή 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 2 3
Αρχαία
Άγνωστο (2)
Συντακτικό-Γραμματική (2)
4 4
Λατινικά 2
Ιστορία
(Γ΄ Λυκείου)
1
6 10

20 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2024

 

2ος χρόνος - Γ΄ Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 4 μέρες)
Χειμερινό
(σε 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 3 3
Αρχαία
Γνωστό (3-2)
Άγνωστο (2)
Συντακτικό-Γραμματική (2)
7 6
Λατινικά 3 2
Ιστορία 2 2
15 13

30 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 - ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024