Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

 

1ος χρόνος - Β΄Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 2 μέρες)
Χειμερινό
(σε 2 ή 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία
Ν. Γλώσσα (2)
Λογοτεχνία (0-1)
2 3
Αρχαία
Άγνωστο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
Άσκηση Αρχαίων [α΄4μηνο] - Κοινωνιολογία (Γ' Λυκείου) [β΄4μηνο] (1)
5 5
Ιστορία
(Γ΄ Λυκείου)
1
7 9

20 τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα

 

2ος χρόνος - Γ΄ Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 3 ή 4 μέρες)
Χειμερινό
(σε 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 3 3
Αρχαία
Γνωστό (3-2)
Άγνωστο (2)
Συντακτικό (1)
Γραμματική (1)
7 6
Ιστορία 2 2
Κοινωνιολογία 3 2
15 13

30 τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019