Πρόγραμμα Β’ Λυκείου

 

1ος χρόνος - Β΄Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 2 μέρες)
Χειμερινό
(σε 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 2 3
Αρχαία
Άγνωστο (2)
Συντακτικό-Γραμματική (2)
4 4
Λατινικά 1
Ιστορία
(Γ΄ Λυκείου)
1
6 9

20 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2022

 

2ος χρόνος - Γ΄ Λυκείου

Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
Θερινό
(σε 4 μέρες)
Χειμερινό
(σε 3 μέρες)
Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 3 3
Αρχαία
Γνωστό (3-2)
Άγνωστο (2)
Συντακτικό-Γραμματική (2-1)
7 5
Λατινικά 3 2
Ιστορία 2 2
15 12

30 προσομοιωτικά διαγωνίσματα

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022