Πρόγραμμα Γ΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου
Χειμερινό
(σε 2 μέρες)
Ν. Γλώσσα 2
Αρχαία 2
4

 

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2024