Έκθεση – Διαγώνισμα και απαντήσεις: Επιστήμη και ποιότητα ζωής

Ο όρος «βιοτικό επίπεδο» συνήθως αναφέρεται στην ποιότητα και την ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στα μέλη μιας κοινωνίας, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες διανέμονται στον πληθυσμό.

Κατεβάστε το αρχείο