Αρχαία – Άγνωστο Κείμενο – Διαγώνισμα: Ξενοφώντος Ελληνικά 7, 1, 33-36