2017 – Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

2017  - Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού - 01
2017  - Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού - 02