2016 – Εκδήλωση για τη διαχείριση του άγχους και του χρόνου από το μαθητή

2016 - Εκδήλωση για τη διαχείριση του άγχους  και του χρόνου από το μαθητή - 01
2016 - Εκδήλωση για τη διαχείριση του άγχους  και του χρόνου από το μαθητή - 02