Τα νέα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου του 2020

Την πρότασή του για τα Προγράμματα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής .