ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΧΟΛΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ