• Διαθέτουν πολυετή διδακτική πείρα σε τάξη
    • Είναι ειδικευμένοι ανά γνωστικό αντικείμενο
    • Έχουν πρωτότυπο συγγραφικό έργοΈκθεση Γρηγοράκης Σωτήρης 26 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Κατριβέσης Σπύρος 24 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Πανούση Αυγή 27 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Αρχαία Ελληνικά Δερμάνης Χάρης 26 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Τσατσάκη Μένια 23 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Τσεκούρας Δημήτρης 26 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Φραγκιαδάκη Δήμητρα 25 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Λατινικά Καρβελά Διονυσία 25 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Τσεκούρας Δημήτρης 26 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Μπακλαβάς Βαγγἐλης 26 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Ιστορία Πανούση Αυγή 27 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Παπαϊωάννου Χριστίνα 26 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Θεοδώρου Χριστίνα 10 χρόνια διδακτικής εμπειρίας
Βιολογία Μυλωνάς Στράτος 11 χρόνια διδακτικής εμπειρίας