Ο «Λόγος» είναι ένα αυστηρά ειδικευμένο στις θεωρητικές σπουδές φροντιστήριο.Οι υπεύθυνοι σπουδών

 • ελέγχουν, συντονίζουν, προγραμματίζουν την ύλη
 • είναι μάχιμοι εκπαιδευτικοί, γνωρίζουν το μαθητή και την τάξη μέσα από το μάθημαΟι καθηγητές

 • είναι ειδικευμένοι, διδάσκουν μόνο το μάθημα που γνωρίζουν άριστα και ελέγχουν απόλυτα
 • ανταποκρίνονται με επιτυχία σε κάθε αλλαγή του τρόπου εξέτασης, της ύλης και των βιβλίωνΟι μαθητές

 • ξεκινούν την ύλη από το μηδέν, τη μαθαίνουν οργανωμένα και αποκτούν αυτοπεποίθηση
 • διαβάζουν βιβλία του φροντιστηρίου με πρωτότυπο υλικό και γραμμένο με φιλικό γι’ αυτούς τρόπο
 • ασκούνται με φύλλα εργασίας στο χώρο του φροντιστηρίου στα μαθήματα που κατά κανόνα τους δυσκολεύουν:
  • ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ (στην οργάνωση και τη δομή του λόγου)
  • ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (στο άγνωστο κείμενο, τη γραμματική και το συντακτικό)
Δουλεύουμε με έναν-έναν μαθητή σε 7μελή τμήματα