Διεξάγονται 6 κύκλοι 3ωρων διαγωνισμάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου εκτός ωραρίου μαθημάτων .Τα διαγωνίσματα προσομοιάζουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις:

    • είναι 3ωρα
    • διεξάγονται με αυστηρή επιτήρηση
    • διορθώνονται και βαθμολογούνται με κριτήρια πανελλαδικών εξετάσεων
Σκοπός των διαγωνισμάτων είναι οι μαθητές:

  • να κάνουν τακτικές επαναλήψεις της εξεταστέας ύλης , να προγραμματίζουν τη μελέτη τους και να οργανώνουν τις επαναλήψεις τους σε κάθε ενότητα και, στο τέλος, σε όλη την ύλη
  • να εξοικειώνονται με τις συνθήκες των πανελλαδικών εξετάσεων (θέματα, χρόνος εξέτασης)
  • να γνωρίζουν με σαφήνεια τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς την πρόοδό τουςΤόσο τα διαγωνίσματα όσο και οι άλλες δραστηριότητες του Λόγου (συνεργασία με τους γονείς, ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού) είναι προγραμματισμένες από την αρχή του σχολικού έτους.

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Σπουδών.