Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
 

Χειμερινό

(σε 3 μέρες)

Ν. Γλώσσα 2
Αρχαία
  • Γνωστό (2)
  • Άγνωστο (2)
  • Συντακτικό (1)
  • Γραμματική (1)
6
Ιστορία 2
Λατινικά 2
  12

 

 30 τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα

 

 

 

Προαιρετική επιλογή 

 
Για Επιστήμες Υγείας και Ζωής
 

Χειμερινό

(σε 1 μέρα)

Βιολογία 2