Για όλα τα Επιστημονικά Πεδία
Ν. Γλώσσα 2 2

 

6 τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα
(σε ημερομηνίες και ώρες που καθορίζονται με βάση το πρόγραμμα και τις ανάγκες των μαθητών)

 

 

 

εξατομικευμένη διόρθωση διαγωνισμάτων 

(παρουσία του μαθητή σε ώρες εκτός προγράμματος) 

 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

 

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

 

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018