Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
 

Θερινό

(σε 3 μέρες)

Χειμερινό

(σε 3 μέρες)

Ν. Γλώσσα 2 2
Αρχαία
  • Γνωστό (3 θερ. / 2 χειμ.)
  • Άγνωστο (2)
  • Συντακτικό (1)
  • Γραμματική (1)
7 6
Ιστορία 3 2
Λατινικά 3 2
  15 12

 

 

 30 τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα

 

 

 

Προαιρετική επιλογή μαθήματος

 

Για Επιστήμες Υγείας & Ζωής
 

Θερινό

 (σε 1 μέρα)

Χειμερινό

(σε 1 μέρα)

Βιολογία Γ.Π. 2 2

 

 
 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

 

Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
Διαγωνίσματα: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018
 Μαθήματα: Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018