Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές, Παιδαγωγικές Σπουδές
 

Θερινό

 (σε 2 μέρες)

Χειμερινό

(σε 2 μέρες)

Ν. Γλώσσα
  • Θέματα (2)
  • Τεχνική και οργάνωση του λόγου (1)
3 3
Αρχαία
  • Άγνωστο (2)
  • Συντακτικό (1)
  • Γραμματική (1)
  • Άσκηση (1)
5 5
Λατινικά (ύλη Γ΄ Λυκείου)   1
  8 9

 

 

20 τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα
 
 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ


 
       Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018

  

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 


       Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018