Για Ανθρωπιστικές, Νομικές, Κοινωνικές Σπουδές
 

Θερινό

(σε 2 μέρες)

Χειμερινό

(σε 2 μέρες)

Ν. Γλώσσα

 

2 2
Αρχαία
  • Κείμενο (2)
  • Συντακτικό-Γραμματική (1)
3 3
  5 5

 

 

10 τρίωρα προσομοιωτικά διαγωνίσματα
 

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 5 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

 

δευτερα 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

 

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 Σεπτεμβρίου 2018