Βάσεις 2017

 

Βάσεις 2017 Ανθρωπιστικών και Παιδαγωγικών Σχολών - 1ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο

 

Συγκριτικά βάσεων 2016-2017

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Βάσεις 2016

 

Συγκριτικά βάσεων 2015-2016

 

 

Βάσεις 2015
ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Γενικά Λύκεια (90%)
ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Εσπερινά Λύκεια
ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ
ΑΕΙ και ΤΕΙ για Εσπερινά ΕΠΑΛ
ΑΕΙ - Ημερήσια Γενικά Λύκεια (10%)
Συγκριτικά βάσεων για τα Γενικά Λύκεια (90%)
 

 

 

Βάσεις 2014

ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Γενικά Λύκεια (90%)

ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Εσπερινά Λύκεια

ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ

ΑΕΙ και ΤΕΙ για Εσπερινά ΕΠΑΛ

ΑΕΙ - Ημερήσια Γενικά Λύκεια (10%)

Συγκριτικά βάσεων για τα Γενικά Λύκεια (90%)

 

 

Βάσεις 2013

ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Ενιαία Λύκεια (90%)

ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Εσπερινά Λύκεια

ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ

ΑΕΙ και ΤΕΙ για Εσπερινά ΕΠΑΛ

ΑΕΙ - Ημερήσια Γενικά Λύκεια (10%)

Συγκριτικά βάσεων για τα Ενιαία Λύκεια (90%)

Συγκριτικά βάσεων για τα Ενιαία Λύκεια (10%)

 

 

Βάσεις 2012

ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Ενιαία Λύκεια (90%)

ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Εσπερινά Λύκεια

ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα Ημερήσια ΕΠΑΛ

ΑΕΙ και ΤΕΙ για Εσπερινά ΕΠΑΛ

 

 

Βάσεις 2011

ΑΕΙ - Ημερήσια Γενικά Λύκεια 10%

ΑΕΙ - Ημερήσια Γενικά Λύκεια 90%

ΑΕΙ από Ημερήσια Λύκεια 10% - Συγκριτικοί πίνακες

ΑΕΙ από Ημερήσια Λύκεια 90% - Συγκριτικοί πίνακες

ΤΕΙ από Ημερήσια ΕΠΑΛ - Συγκριτικοί πίνακες

Απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ

ΤΕΙ - Απόφοιτοι Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 10%

ΤΕΙ - Απόφοιτοι Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 90