Μπορείτε να δείτε εδώ το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015 – 2016, με βάση την πρόταση του ΙΕΠ / ΥΠΟΠΑΙΘ.

 

Δείτε εδώ τις Σχολές-Επιστημονικά Πεδία του Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.

 

Δείτε εδώ τον νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων για κάθε Επιστημονικό Πεδίο.