Εδώ θα βρίσκετε τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις από τους καθηγητές του "Λόγου" στα θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Βιολογίας Γενικής Παιδείας, καθώς και στα τρία μαθήματα της Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών.

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο.Π. ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο.Π. ΑΝΡΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(σε συνεργασία με το

askisopolis.gr)

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

(σε συνεργασία με το

askisopolis.gr)

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γενικής Παιδείας

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γενικής Παιδείας

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Θεωρητικής Κατευθύνσης

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γενικής Παιδείας

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γενικής Παιδείας

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θεωρητικής Κατευθύνσης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γενικής Παιδείας

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γενικής Παιδείας

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Θεωρητικής Κατευθύνσης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

ΙΣΤΟΡΙΑ